Pred vyplnením objednávky sa prosím uistite, že Váš zdravotný stav Vám umožňuje absolvovať vybranú procedúru. Tu sú možné kontraindikácie:

  • horúčka a nachladnutie
  • infekcie a zápaly
  • onkologické ochorenie, TBC
  • osteoporóza (rednutie kostí)
  • hemofília (krvácavé stavy)
  • hnisavé kožné ochorenia
  • kožné vyrážky
  • pooperačný stav

OBJEDNÁVKA

Rezervácia termínu ešte nie je záväzná, termín masáže Vám bude potvrdený emailom na adresu zadanú v objednávkom formulári. V prípade, ak z časových dôvodov na presun maséra nebude možné stihnúť Vami zvolený termín masáže, budeme Vás kontaktovať telefonicky a ponúkneme Vám alternatívu termínu, ktorý Vám najviac vyhovuje.


Zaslaním vyplnenej objednávky zároveň potvrdzujete, že dávate prevádzkovateľovi teamu 3M masér IČO 52531121 Matúš Boskovič plný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle ustanovení § 14 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z.. Vaše osobné údaje budú použité výlučne na spracovanie objednania služby a nebudú použité na marketingové účely, archivované ani posunuté tretej osobe. Ako dotknutá osoba zároveň v zmysle ustanovení § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z.môžete kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.